Web Site Generator

RAADPLEGING

Elke werkdag op afspraak

U kan elke werkdag bij mij terecht. De praktijk is open van 8u tot 19u. Ik werk steeds op afspraak. Het is mijn overtuiging dat werken op afspraak de raadplegingen vlotter doet verlopen. Lange wachttijden worden immers vermeden. Ik trek steeds voldoende tijd uit per raadpleging en voorzie regelmatig momenten om eventuele hoogdringende problemen tussendoor op te vangen. Desondanks kan hierdoor het schema soms wat vertraging oplopen. Dank voor uw begrip.   

U kan uw afspraak uiteraard ook telefonisch vastleggen via 013/30.83.37. Bedenk evenwel dat het maken van een afspraak vaak vlotter verloopt via de website. U spaart een telefoontje uit en de raadplegingen worden minder gestoord.

Als u met meer dan 1 persoon op raadpleging wil komen, maak dan voor elke persoon een aparte afspraak. Als u meent meer tijd nodig te hebben voor een raadpleging (voor een gesprek, een verzekeringsonderzoek, het wegnemen van een huidletsel, een uitgebreid preventief onderzoek...) maakt u best toch telefonisch een afspraak zodat de nodige tijd kan voorzien worden. Annuleer uw afspraak indien u toch niet kan komen, zo kan een andere patiënt sneller geholpen worden.

Wat brengt u best mee naar de raadpleging ?

  • Identiteitskaart
  • Medicatielijst
  • Eventueel het formulier 'vertrouwelijk' van het ziekenfonds bij arbeidsongeschiktheid, het aangifteformulier voor de verzekering bij een ongeval

TELEFONISCH ADVIES

Resultaten van bloedonderzoeken en andere technische onderzoeken worden slechts kort via de telefoon meegedeeld. Voor een uitgebreide bespreking, maakt u best een nieuwe afspraak. Zo kan ik u beter informeren en adviseren.
Om de raadpleging zo weinig mogelijk te storen, vraag ik u uitdrukkelijk om hiervoor op werkdagen tussen 12u30 en 13u te bellen en de telefoontjes kort te houden.

VOORSCHRIFTEN

Voorschriften worden bij voorkeur afgeleverd tijdens een raadpleging of huisbezoek. Voor herhaalvoorschriften voor chronische medicatie tracht ik steeds voldoende medicatie voor te schrijven tot het moment dat een volgende controle nodig is.

ATTESTEN

Attesten kunnen uitsluitend afgeleverd worden tijdens een consultatie. Het heeft geen enkele zin mij om een attest te vragen dat niet strookt met de werkelijkheid. Dit is immers een strafbaar feit en zal u steeds geweigerd worden.

HUISBEZOEKEN

Elke werkdag aan te vragen voor 11u

Huisbezoeken dienen tijdig en uitsluitend telefonisch aangevraagd te worden via 013/30.83.37. Doe dit bij voorkeur tussen 8u-11u. Na 11u kan ik enkel nog dringende huisbezoeken inplannen. 

Vermeld duidelijk naam, adres en telefoonnummer van de zieke en tracht een omschrijving van de dringendheid te geven.

Huisbezoeken zijn voor uw huisarts erg tijdrovend en worden gereserveerd voor patiënten die echt niet in staat zijn zelf naar de praktijk te komen. Vergeet niet dat u in veel betere omstandigheden (materiaal, belichting, onderzoekstafel...) kan geholpen worden als u zelf naar de praktijk komt

Om een vlotte dienstverlening te verzekeren kan ik enkel huisbezoeken afleggen binnen een regio die bereikbaar is op maximum 10 minuten van de praktijk.DRINGENDE MEDISCHE HULPVERLENING

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie

Voor dringende medische hulpverlening die niet levensbedreigend is (snijwonde, valpartij, hevige acute pijn...) kan u mij telefonisch contacteren via 013/30.83.37. Zo kan ik u zo snel mogelijk verder helpen.

Vraag niet nodeloos om dringende hulp. Dit neemt veel tijd in beslag en doet andere zieken wachten.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.GMD

Het globaal medisch dossier

Het GMD bundelt al uw medische gegevens op één plaats. De overheid wil dat alle medische gegevens van een patiënt door één arts of artsenpraktijk worden bewaakt. Zo kan bij verwijzing of bij briefing aan collega’s alle noodzakelijke informatie worden doorgeven. Het geeft ook een volledig overzicht van uw medische geschiedenis.

Het goed beheren van uw dossier vraagt tijd, ook buiten de momenten dat u op consultatie komt. Uw ziekenfonds betaalt hiervoor een jaarlijkse beheersvergoeding aan uw huisarts. Bovendien betaalt u, met een GMD, 30% minder remgeld. 

Bij het afsluiten van het GMD, zal u ook gevraagd worden naar de zogenaamde 'geïnformeerde toestemming'. Dit is de goedkeuring die u als patiënt geeft aan uw zorgverleners om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen.

Meer informatie hieromtrent vindt u op www.patientconsent.beTARIEVEN

Hoeveel u betaalt

Uw huisarts is volledig geconventioneerd en houdt zich aan de door het RIZIV opgelegde tarieven. Patiënten met een omnio-statuut  en patiënten die door het ziekenfonds erkend zijn met een chronische ziekte, bied ik de mogelijkheid om enkel het remgeld (het deel dat u niet terugtrekt van het ziekenfonds) te betalen.