Mobirise Site Creator

PRAKTIJKVISIE

5 hoekstenen

ZELFZORG

Uw huisarts stimuleert u tot zelfzorg en tracht uw eigen inzichten te verruimen

WETENSCHAP

Uw huisarts beschouwt de huidige stand van de medische wetenschap als hoeksteen van een goede eerstelijnsgeneeskunde

KWALITEIT 

Uw huisarts tracht door het volgen van kwaliteitsvolle bijscholing en vakliteratuur, overleg met collega's en nauwe samenwerking met specialisten, verpleegkundigen, diƫtisten, kinesisten, sociale diensten... de kwaliteit van zorg te optimaliseren

REGISTRATIE

Uw huisarts werkt intensief aan het optimaliseren van uw elektronisch medisch dossier

PREVENTIE

Uw huisarts vindt preventie heel belangrijk, schrijft prijsbewust voor en tracht steeds enkel de juiste technische onderzoeken aan te vragen.
Bent u tussen 45 en 75 jaar, dan werk ik samen met u een persoonlijk preventieplan op maat uit.
Download de vragenlijst die u vooraf kan invullen via deze link

WAT DOET UW HUISARTS ?

Waarvoor u bij mij terecht kan

 • Alle lichamelijke en psychische klachten
 • Bloedanalyse
 • Preventieraadpleging (risico op hart- en vaatziekten, preventieve onderzoeken...)
 • Verzorgen en hechten van wonden
 • Zwangerschapsbegeleiding
 • Preventieve opvolging van zuigelingen en peuters
 • Gynaecologisch onderzoek (uitstrijkje, borstonderzoek...) en anticonceptie
 • Prostaatonderzoek
 • Geneesmiddelenvoorschriften
 • Vaccinaties
 • Begeleiding van langdurige ziekten (zoals diabetes, nierlijden...)
 • Begeleiding tijdens de laatste levensfase (palliatieve zorg)
 • Kleine ingrepen (infiltraties, weghalen van een huidletsel, oorstop verwijderen...)
 • Rookstopbegeleiding
 • Pre-operatief onderzoek, ECG
 • Verzekeringsonderzoek
 • Helpen bij het invullen van allerlei attesten
 • En nog zoveel meer